Black Gold Diamond Beaded Wristlet

$15.00

This product is unavailable
Black Gold Diamond Beaded Wristlet Size: 8.5" x 5.5"